Priser

Honorar og tilskud

Prisoversigt for behandling

(Gældende fra den 1. oktober 2021)

Priser for kiropraktisk behandling

Priser for pakkeforløb

Priser for fysioterapi, massage og akupunktur

Rygcenter Midtvest følger Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn, hvilket gør, at alle kiropraktorer har samme priser.
Priserne bliver reguleret hvert år d. 1. april og 1. oktober. Læs mere her

Udeblivelse

Bemærk udeblivelser (uanset tidspunkt) samt tidsændringer efter klokken 9.00 samme dag, som aftalte tid, medfører et udeblivelseshonorar på 237,80 kr.
Er der sat ekstra tid af ved nye patienter og problemer, er udeblivelseshonoraret 356,69 kr.

Sygeforsikring “Danmark”

Medlemmer modtager tilskud til kiropraktiske behandlingsforløb og træning.
Se tilskud ved at klikke her

Forsikringsselskaber og pensionsordninger

Mange har i dag en sundhedsforsikring gennem et pensionsselskab, forsikringsselskab eller en ulykkesforsikring, hvor de med en bevilling kan få betalt behandlingen af deres ryg- og nakkesmerter eller andet kiropraktisk eller fysioterapeutisk problem.

Der er stor forskel på forsikringer. Nogle dækker kun akutte/nyopståede skader, mens andre ligeledes tager sig af de kroniske problematikker. Røntgen og ultralyd dækkes af de fleste selskaber. Nogle dækker både kiropraktor og fysioterapi, mens andre også dækker massage og akupunktur.

Det er derfor vigtigt, at du som patient hos os selv har styr på, hvor meget eller lidt din forsikring vil dække.

Kontakt altid dit forsikringsselskab, pensionsordning eller sundhedsudbyder før behandling og hør, hvordan du kan undersøges og behandles hos Rygcenter Midtvest.

Arbejdsgiver betaling

Udgiften til kiropraktisk behandling kan fratrækkes fuldt ud for selvstændige og ansatte i den virksomhed, hvor arbejdsgiveren afholder udgiften.

Yderlig offentlig støtte

Patienter med medicinkort og invalidepensionister kan via deres socialrådgiver søge støtte til betaling af kiropraktisk behandling. Støtten kan ydes til dækning af det beløb, som man selv skal betale, ud over tilskuddet fra den offentlige sygesikring.