2 Pakkeforløb for diskusprolapspatienter

Behandling af diskusprolaps på Rygcenter Midtvest - dine specialister

Ondt i ryggen med smerter, der stråler ned i benet eller armen, kan skyldes diskusprolaps. Det er vigtigt, at du bliver undersøgt hurtigt og grundigt, så den rigtige diagnose kan blive stillet. På den måde kan sygdomsforløbet blive kortere og langt de fleste kommer sig uden operation.

Med mindre helt særlige forhold taler for det, anbefales operation for diskusprolaps ikke inden for de første 6 – 12 uger, efter de første symptomer er mærket.

Kiropraktoren er specialist, når det drejer sig om at undersøge, vejlede og behandle patienter ved mistanke om eller med diskusprolaps. Derfor giver den offentlige sygesikring et særligt tilskud til et forløb hos en kiropraktor, hvis du har fået stillet diagnosen ’akut diskusprolaps i lænden’.

Ved den første konsultation foretager kiropraktoren en grundig undersøgelse og lægger en behandlingsplan. Kiropraktoren vejleder dig om, hvordan smerterne skal håndteres, hvordan prognosen ser ud, og hvordan du skal forholde dig i hverdagen og på jobbet. Udover vejledning og rådgivning kan kiropraktoren ved behov give anden behandling, for eksempel manuel behandling, og instruktion i øvelser.

I et prolapsforløb hos kiropraktoren følges dine symptomer altid løbende.

 

3 konsultationer efter 2, 4 og 8 uger ligger fast

Forløbet omfatter en forundersøgelse og 3 øvrige basisydelser, der almindeligvis falder 2, 4 og 8 uger efter forundersøgelsen. Derudover kan der også være behov for at forsøge med en mere aktiv behandlingsstrategi omfattende øvelser og manuel behandling. Udover de 4 såkaldte milepælsundersøgelser, kan du og kiropraktoren aftale mellemliggende konsultationer efter behov. Undervejs i dit 8 ugers forløb orienterer kiropraktoren din læge – fx i tilfælde, hvor der kan være brug for receptpligtig smertestillende medicin og (hvis du tillader det), når forløbet er afsluttet. Såfremt der i forløbet viser sig behov for akut supplerende undersøgelse, kan din kiropraktor henvise dig til videre udredning på hospitalet.

 

Højt tilskud fra det offentlige

I et pakkeforløb giver det offentligt et nyt højt tilskud på 60% på førstegangsundersøgelsen og 40% på alle de efterfølgende. Det normale tilskud er i snit 20% til almen kiropraktik.
Så selvom konsultationerne i pakkeforløbene oftest er mere omfattende end almindelige opfølgende kiropraktorkonsultationer, er udgiften for dig som patient mellem 205-270 kr. pr. konsultation i pakkeforløbet.

 Er du medlem af Sygeforsikringen 'danmark', kan du med det nuværende leje i 'danmark'-tilskuddene få reduceret udgiften yderligere, så du blot betaler 60-130 kr. pr. konsultation