Akutte (nyopståede) lændesmerter

Akutte (nyopståede) lændesmerter

Smerterne kan komme fra

Der er 52 glideled fordelt i ryggen. Mellem hver af ryggens hvirvler sidder der 2 glideled. Leddene omkranses af en ledkapsel. Disse led kan være stive eller smertegivende. Andre gange kan der være slidforandringer i leddene. Der er ofte smerter fra led og ledkapsel ved akutte lændesmerter, som også benævnes lændehold eller hekseskud. Kiropraktisk ledmanipulation løsner op i disse led og anvendes ofte ved facetledssmerter.

Bruskskiven kan give smerter, typisk i form af en diskusprolaps. Ved akutte smerter er en grundig undersøgelse af en kompetent fagperson den bedste måde at få vurderet, om der en skade på bruskskiven. Ved nyopståede lændesmerter kan det forekomme, at du vil skulle følges 1-2 uger før det fremgår, om bruskskiven er beskadiget.

Bækkenet har 2 store led, som ofte er smertegivende. Disse hedder sakroilliacaleddene, men kaldes SI-led eller bækkenleddene i daglig tale. Smerterne sidder ofte lavt i lænden og er enten mest i højre side eller venstre side. Hvis man ser på ryggen bagfra, kan man se, at der sidder nogle smilehuller og herunder sidder bækkenleddene. Bækkenleddene giver ofte smerter både lokalt, men også i balde, lyske eller ben. Dette kan give ischiassmerter i baglåret, selvom ischiasnerven ikke er berørt. Kiropraktisk ledmanipulation kan løsne op i disse led, derfor anvendes denne behandlingsform ofte ved bækkenledssmerter.

Disse muskler kan give smerter lokalt, men de kan også give typiske ischiassmerter eller baldesmerter. Smerterne behandles med forskellige blødvævsteknikker, som ofte ses i kombination med ledsmerter fra lænd og bækken.

I sjælne tilfælde kan nyopståede lændesmerter komme på grund af en underliggende lidelse. Undersøgelse ved en kompetent fagperson er ofte istand til at differentiere dette, og behandlerne vil hjælpe dig videre til relevante undersøgelser. I nogle tilfælde er det først inde i forløbet, at en anden underliggende årsag mistænkes. Især hvis symptomudvikling og symptomerne er meget atypiske.