Diskusprolaps i nakken

Diskusprolaps i nakken

Hvad giver smerter

I nogle tilfælde kommer smerterne fra bruskskiverne mellem nakkehvirvlerne. Her er de revnede eller der er kommet en udbugling. Denne udbugling kaldes en “lille diskusprolaps”, eller en “begyndende diskusprolaps”. Ordet “diskusprolaps” eller “rodtryk” bruges, når der er et klart tryk på nerven til armen. Betegnelsen “rodtryk” bruges, fordi det er roden af nerven, der bliver beskadiget.

Ved akutte smerter er grundig undersøgelse af en kompetent fagperson den bedste måde at få vurderet, om der en skade på bruskskiven. Ved nyopståede nakkesmerter skal patienten nogle gange følges 1-2 uger før det fremgår om bruskskiven er beskadiget.

Viderehenvisning hvis relevant til

Ved smerter fra bruskskiven henvises til sygehus, hvis patienten skal vurderes kirurgisk eller ved mistanke om underliggende lidelse f. eks frakturer, infektion, gigtsygdomme. Dette gøres i samarbejde med egen læge.
I de tilfælde hvor smerterne hverken responderer på de forskellige behandlingstiltag eller genoptræning henvises der til sygehuset. I særlig grad, hvis man er på vej ud i længerevarende sygemelding. Oftest vil patienter fra vores område komme til regionshospitalet i Silkeborg, hvor der er et rygcenter. Her kan man enten få en kirurgisk vurdering eller en tværfaglig indsats der fokuseres på arbejdsmæssige, psykiske og fysiske forhold.

Egen læge er næsten altid være indvolveret i større eller mindre grad. Ofte hvis man har behov for receptpligtig medicin. Lægen kan give en ekstra vurdering (en second opinion) af generne. Dette gøres især hvis der er mistanke om anden underliggende lidelse eller  når patienten måske skal henvises videre til sekundær sektor.

Forebyggelse kan ske gennem

Ved længerevarende eller tilbagevende gener tilbydes forebyggelse gennem behandling. Nogle får en forebyggende konsultation en gang i kvartalet, andre kommer oftere eller sjændnere. Dette er individuelt i forhold til genernes art og omfang. En forbyggende behandling vil typisk bestå af mobilisering af vævet omkring bruskskiven eller ledfrigørende behandling/blødvævsbehandling af de ledstive og irriterede områder, samt hvor der eventuelt har været gener i den mellemliggende periode.

Ved forebyggende konsultationer vil der være fokus på ting i hverdagen, som eventuelt kan ændres eller igangsættes. Dette kan være alt fra motion, liggestillinger, livstilsændringer, vaner. Dette er meget individuelt og nogle gange anbefales man bare at leve som man plejer.

Instruktion i et øvelsesprogram bruges efter eller sidst i et behandlingsforløb, ofte hvis det ikke er nødvendigt med superviseret genoptræning på klinikken. Dette bruges som behandling og som forebyggelse af fremtidige tilbagefald. Ved tilbagevendende eller kroniske gener kombineres dette med forebyggende behandlinger.

Øvelserne bliver individuelt tilrettet så det er vores bedste bud på relevante øvelser for dig. De tager udgangspunkt i dine symptomer, funktionsniveau, krav og mål.

Der vil fokuseres en eller flere af følgende:

•                          Smidighed, opheling af bruskskiven

•                          Styrke/stabilitet

•                          Bevidsthed/Holdning

Formål:

•                          at uddanne patienten

•                          at forbygge fremtidige gener

•                          at rykke patienten fra A til B

•                          at finde de rigtige øvelser til den enkelte

Forløbet:

Vi følger dig 5 gange over 3 måneder og det forventes i de 3 måneder at man bruger 3 gange 20 minutter om ugen. Det er ikke ensbetydende med at man skal bruge 3 gange 20 minutter om ugen efter de 3 måneder. Det er vigtigt at man gør det i det forløb, hvor de rigtige øvelser findes og læres, samt at kroppen og vævet vender sig til de nye belastninger.

1. uge  Programlægning og instruktion. Her laves et individuelt program.

2., 4. og 8. uge   Tilretning og instruktion

Ved uge 2, 4 og 8 rettes øvelserne til, nogle øvelser skiftes ud. Sværhedsgraden og mængden øges.

12. uge Vurdering og afslutning

Afslutning

Ved sidste konsultation laves en evaluering, og på baggrund heraf aftales der et endeligt øvelsesprogram. Her aftales det, hvad der vil være relevant fremover. Det tager selvfølgelig udgangspunkt i den enkeltes mål, hverdag og muligheder. Det kan være at programmet bibeholdes som det er, eller det skæres ned til et minimum, eller det integreres i træning i motionscenter, eller som opvarmning til anden sport.

Behandling foregår gennem

Fokuserer på at mindske irritationen i nakken og bruskskiven, samt fremme ophelingsprocessen af bruskskiven. Her bruges ofte retningsspecifik behandling, manipulation og blødvævsbehandling, hvis det vurderes relevant. Her er erfaring og mestring af teknik vigtig.

I samarbejde med behandleren vurderes det om der er specifikke bevægelser, løft, arbejdsmæssige forhold eller sportsaktiviteter som skal ændres. Dette er altid en vurderingssag og nogle gange ændres anbefalingerne alt efter hvordan patienten responderer.

Der vil altid være brug for at igangsætte tiltag på egen hånd, f.eks isbehandling, brug af håndkøbs- eller lægeordineret medicin, relevante irritationsdæmpende øvelser/Mckenzieøvelser. Det gælder om at lave de rette øvelser på det rette tidspunkt. Mange nakkeøvelser er forebyggende øvelser og skal ikke laves ved nyopståede smerter fra bruskskiven.

Ved discusprolaps er monitorering en vigtig del af behandlingen, da man her kan vurdere den ønskede fremgang. I tilfælde hvor smerterne er blevet værre eller uændret, bruges monitoreringen til at se om graden af nervetryk ændres.

Ved discusprolaps bruges genoptræning ofte som behandling. Dog vil der være behandlingsforløb hvor prolapsen heler så hurtig, at genptræning ikke er nødvendigt som behandling. Her kan forebyggende øvelser være relevante. Et genoptræningsforløb på klinikken varer 3 til 6 måneder og kræver træning 3 gange om ugen.  Forløbet består af individuel superviseret træning og træning på egen hånd  Ved genoptræning vil der være fokus på følgende:

Ved genoptræning af nakken arbejdes der med:

Holdningstræning og bevidsthed samt specifik smidighed af nakken

Genoptræningen har 3 formål:

  • at uddanne patienten
  • at rykke patienten fra A til B
  • give kompetent vejledning til tilfælde af forværring
Holdningtræning: Mange der døjer med smerter i nakke og skulderåg har en typisk “dårlig” holding med fremadskudte skuldre og hage, samt øget runding af brystryggen. Dette behandles med smidighedstræning, bevidsthedstræning samt dynamisktræning.
Smidighedstræning: Denne form for træning har både en hurtig og langsom indsættende effekt.
Den hurtig indsættende effekt er den som mange oplever når de begynder at lave øvelser. Kroppen bliver rørt på en uvant måde og dette kan have en afslappende og smertelindrende virkning på led og muskler. Den langsomt indsættende effekt kommer, når man målrettet har arbejdet med at skabe smidighed i led, ligamenter og muskler.
Dynamisk styrketræning: Denne lidt hårdere træningsform er til folk hvor nakken godt kan tåle en del belastning. Her arbejder man med styrke og med større belastninger ofte i maskiner. Effekten indtræder efter 3-6 måneder.
Patientuddannelse: Genoptræningsforløb på Herning Rygcenter skal betragtes som et uddannelsesforløb, hvor man lærer de rette træningsmuligheder for nakken/brystryggen.
Rykke patienten fra A til B: Mange begynder at træne deres nakken, men får sjældent maksimalt udbytte. Ofte på grund af mangelfuld instruktion, men også på grund af manglende motivation, manglende oplevelse af effekt eller måske endda forværring af symptomerne, opgives træningen. Med kompetent vejledning, information og motivation er vores mål at få rykket folk fra A til B.
Kompetent vejledning i tilfælde af forværring: Som grundregel vil der altid kune findes nogle øvelser som er gode for den enkelte, men der er forskel på hvilke der har en god virkning. En øvelse kan give mange smerter hos en, men have en lindrende effekt på en anden. Al træning, ligesom al behandling påvirker kroppens led, ligamenter og muskler, og der vil være mulighed for at der opleves øget irritation og smerte. Derfor er genoptræningen også en proces hvor de rigtige øvelser for den enkelte findes.

I nogle tilfælde kan det være relevant med

Røntgenundersøgelsen er en let og billig måde at få et billede af bevægeapparatets tilstand, især knogler og led. Billedet kan hjælpe til en mere specifik diagnose og prognose og derved et bedre og mere effiktivt behandlingsforløb. Der er ikke altid sammenhæng mellem røntgenfund og patientens symptomer. Man kan ikke se en diskusprolaps på et røntgenbillede. Ved udstrålende smerter vil der ofte være indikation for at foretage en røntgenundersøgelse. Billederne tages med det samme eller med kort ventetid.

Det kan være relevant med henvisning til anden undersøgelse ved gener fra bruskskiven, oftest MR scanning eller kirurgisk vurdering.

Ved komplekse problemstillinger bruger vi hinandens viden og erfaring til at kunne give patienten et bedre forløb. Patientens problemstilling bringes op på tværfagligkonference. Nogle gange kobles der 2 faggrupper på en konsultation for at udnytte hinandens kompetancer i valg af behandling.

Henvisning til yderligere undersøgelser skal ofte ske gennem egen læge. Egen læge bruges ofte til medicinsk smertelindring. Derudover bruges egen læge til at få en vurdering af generne. Hvis vi mener, det er relevant med en vurdering fra egen læge, vil vi med patientens samtykke skrive en vores vurdering til lægen.

Diagnosen stilles udfra

Sygehistorien danner grundlaget for at stille diagnosen. Her kan man måske blotlægge, hvorfor skaden er sket. Varighed, udløsende årsag, smerteintensitet kan fortælle noget om prognosen for behandlingen. Som hovedregel siger man jo større smerte i armen, jo større sandsynlighed for skade af bruskskiven. Man kan dog sagtens have smerter i arm og fingre uden bruskskiven er smertegivende.

Ved undersøgelse får man mere viden om hvor smerterne kommer fra, samt hvor funktionsindskrænket patienten er. Her kan man afgøre graden af nervetrykket. Dette gøres gennem undersøgelse af reflekser, muskelstyrke og følesans. Undersøgelsen danner også grundlag for valg af behandlingstiltag.

Spørgsmål

Ja det er desværre ikke noget vi altid kan kontrollere. Især når bruskskiven er beskadiget. Det er helt naturligt at smerterne svinger også selvom behandlingsforløbet er opstartet. Især ved nyopståede smerter fra bruskskiven kan smerterne fortsætte med at blive værre selvom behandlingsforløbet er opstartet. Nogle gange vil man også opleve mere smerte og ømhed efter en behandling, da man påvirker det skadede væv.

I særlige tilfælde MR-scannes man. En scanning har sjældent betydning for valg af behandling ved nyopståedesmerter fra bruskskiven og selvom der er en diskusprolaps. Dette er vigtigt af forstå.  Mange patienter er utrykke da skaden kan være smertefuld og det kan vare uger før der er bedring. Egen læge og kiropraktorer har mulighed for at henvise til MR-scanning når der er indikation for det.

Typisk deler man et prolapsforløb op i 3 faser. 1. fase: 1 til 4 uger. Fasen hvor smerterne endnu ikke er begyndt at aftage. 2. fase 2 til 10 uger Fasen hvor smerterne aftager, og man langsomt kan gøre de normale dagligdagsaktiviteter. 3. fase 10 uger til 6 mdr. fasen hvor man stadig kan mærke gener men man kan gøre de normale dagligdags aktiviteter. Dette et typisk forløb når der går som man forventer. Er der problemer med at komme ud af faserne, vil man ofte blive MR-scannet

Højst sandsynligt ja. Vi benytter en bred tilgang til patientens gener og benytter os af de behandlingsprincipper vi har erfaring for eller der er evidens for der virker. Derved mindsker vi sandsynligheden for at der flere eller andre tiltag som er mere effektive. Har vi mistanke om, at der kan være en anden behandling eller undersøgelse der kan være relevant henviser vi til denne.

Hvis generne er meget invaliderende eller nervetrykket er meget kraftigt, vil man blive sendt til en kirurgisk vurdering. Patienter som responderer dårligt på behandlingstiltagene vil også kunne sendes til kirurgisk vurdering, der vil dog oftest skulle gå 4-6 uger uden bedring. Meget få med diskusprolaps i nakken bliver opereret.

Der er altid mulighed for at buglen på bruskskiven kan blive større, og trykket på nerven forøges. Derfor er monitorering en vigtigt del af behandlingen ved skader på bruskskiven.