Fra baby til skolealder

Fra baby til skolealder

Vedvarende klage over smerter efter fald eller slag

Klager over hovedpine

Skæv hovedstilling

Dårlig koordination

Usikker balance

Forsinket/forstyrret udvikling af grov- og finmotorik

Søvnforstyrrelser

Sprogvanskeligheder

Hyperaktivitet og rastløshed

Problemer med forstoppelse

Besværret vejrtrækning

Ved første besøg hos kiropraktoren indledes undersøgelsen med en samtale, hvor forældrene fortæller om det problem der bekymrer dem vedrørende deres barn. Herefter undersøges barnets holdning, motoriske færdighed, funktionen af muskler, led og nervesystem.

Det er sjældent, at der foretages røntgenundersøgelse af børn i klinikken.

Afsluttende vurderes der, om barnet vil have gavn af et kiropraktisk behandlingsforløb i klinikken og om eventuelle andre problemstillinger skal vurderes af andre faggrupper først.

Aktiv behandling:

Ledbehandling:

Den manuelle behandling af småbørn er skånsom og uden bivirkninger og adskiller sig fra de teknikker, der bruges på voksne patienter. I nogle tilfælde kommer der en lille klik-lyd fra leddet under behandlingen, hvilket skyldes udligning af undertryk i ledvæsken, idet leddet bevæges. Med udgangspunkt i nærvær og tålmodighed bliver behandlingen ofte udført gennem leg med barnet. I 2-3 års alderen kan barnet godt være genert og siger fra i forhold til fremmede. Derfor er det vigtigt at komme på klinikken med et barn, der ikke er alt for træt og sultent. Så er der mere overskud til leg og behandling.

Muskulær behandling:

Når småbørn har en irritation i ét eller flere led i rygsøjlen, så kompenseres der ofte med en øget spænding i muskulaturen omkring. Derfor vil kiropraktorbehandlingen også omfatte massage, små lette tryk på musklen eller udstrækningsøvelser, så muskulaturen opnår et normalt spændingsniveau igen. Nogle børn har fra spæd udviklet en overspændt muskulatur – høj muskeltonus, eller det modsatte, en lav muskeltonus. Er der tale om denne problematik vil kiropraktoren give specifikke øvelser til at arbejde mod en normal tonus i muskulaturen igen, således at muskulaturen bliver så normal i tonus som muligt.

Vejledning i selvhjælp

Et barn der har haft en irritationstilstand i rygsøjlen vil næsten altid have gavn af øvelser kombineret med den manuelle behandling af muskler og led. Øvelserne afhænger af hvilke symptomer barnet præsenterer sig med, barnets alder og barnets motoriske niveau. Ofte vil det dreje sig om små lette øvelser, som forældrene bliver bedt om at udføre sammen med barnet flere gange dagligt i en periode.

Små børn i alderen 2 til 5 år kan også have gavn af kiropraktisk behandling. Barnet er nu i en fase hvor mange af kroppens motoriske færdigheder udvikles og udforskes. Barnet skal i denne periode lære at balancere, stå på et ben, hoppe, løbe, hinke mm. og det kan derfor ikke undgås at barnet får nogle bump og buler ind i mellem. Typisk kan irritationstilstande i kroppens led og muskler opstå efter disse fald eller små slag eller stamme helt tilbage fra fødslen. I nogle tilfælde løsner kroppen selv op for spændinger i muskler og led, andre gange har kroppen brug for en hjælpende hånd i form af behandling.

I denne aldersgruppe har børnene ofte svært ved at udtrykke præcist hvor de har ondt. Ofte kompenserer de for det som generer dem. I nogle tilfælde fortsætter de med leg og fysisk aktivitet bare med et ændret bevægemønster.

Vær opmærksom på om barnet klager over smerter af mere end 2-3 dages varighed, og særligt hvis barnet fravælger fysisk aktivitet.

Spørgsmål:

Mange forældre bliver overraskede over, at børn kan lide af nakke- eller rygproblemer. De fleste tror fejlagtigt, at det drejer sig om vokseværk, når barnet klager over smerter, og har svært ved at se en sammenhæng. Derfor kan det også være svært for forældrene at se, hvordan en kiropraktor kan hjælpe barnet. Men heldigvis kan kiropraktoren meget ofte både rådgive og hjælpe, og faktisk reagerer børn i de fleste tilfælde meget hurtigt på en eventuel behandling.

Generelt er behandlingen af børn meget nænsom. Vær dog opmærksom på, at et besøg hos kiropraktoren ikke altid behøver betyde behandling. Besøget kan også være en snak om, hvad du eller barnet selv skal være opmærksomme på for at forebygge problemet, det kan for eksempel være råd om hvilke øvelser eller træning, der vil egne sig godt for barnet.

Kiropraktoren bruger den information fra undersøgelsen og samtalen med forældrene til at vurdere, om barnet har behov for kiropraktisk behandling. Er der efter undersøgelsen hos kiropraktoren mistanke om anden sygdom, vil barnet blive henvist til egen læge.