Hånden

Hånden

Smerter i håndleddet kan stamme fra

 • Selve håndleddet og ledkapsel
 • Håndrodsknoglernes indbyrdes led
 • Seneudspring
 • Seneskedehinder ( seneskedehindebetændelse )
 • Carpaltunnelsyndrom
 • Fraktur
 • Anden underliggende lidelse
Diagnosen stilles udfra
 • Sygehistorie
 • Objektiv undersøgelse

Kan suppleres med

 • Røntgenundersøgelse
 • Ultralydsundersøgelse
 • Henvisning til ydeligere undersøgelse gennem egen læge
 • MR-skanning
Behandling af håndledssmerter består af:
 • Aktiv behandling
 • Fjernelse af udløsende faktorer
 • Vejlledning til selvbehandling
 • Genoptræning
Viderehenvisning
 • Orthopædisk vurdering
 • Blokade
 • Nerveledningstest
 • Ydeligere undersøgelse