Hofteopereret

Er man blevet opereret, er der 2 overordnede mål

Mindske smerter

Opnå bedre funktion

Dette opnåes ved at

Respektere den helende proces

Gradvis genopbygge styrke, stabilitet eller smidighed

Ved genoptræning på rygcentret ligger vi vægt på

At rykke patienten fra A-B
Mange begynder at træne deres ryg, men får sjældent maksimalt udbytte. På grund af manglende motivation, mangelfuld instruktion, manglende oplevelse af effekt eller måske endda forværring af symptomerne, opgives træningen inden de langsomt indsættende effekter opnåes. Med kompetent vejledning, information og motivation er vores mål at få rykket folk fra A til B.
At forløbet er uddannende for patienten
Genoptræningsforløb på Rygcenter Herning skal betragtes som et uddannelsesforløb, hvor man lærer de rette træningsmuligheder for ens egen krop.
Høj faglig kompetance til tilfælde af forværring
Som grundregel vil der altid kunne findes nogle øvelser, som er gode for den enkelte, men der er forskel på, hvilke der har en god virkning. En øvelse kan give mange smerter hos en, men have en lindrende effekt på en anden. Al træning, ligesom al behandling påvirker kroppens led, ligamenter og muskler og der vil være mulighed for, at der opleves øget irritation og smerte. Derfor er genoptræningen også en proces hvor de rigtige øvelser for den enkelte findes.
Spørgsmål? 
.
Er der nogle ting jeg ikke må gøre?
I samråd med din behandler kan man aftale, hvilke aktiviteter man i en periode skal holde sig fra.
Hvad nu hvis jeg oplever forværring?
Når man arbejder med menneskekroppen kan det let ske. I nogle tilfælde skal træningen ændres. Der vil også være tilfælde hvor en fornyet kirurgisk vurdering kan komme på tale. Dette vil altid blive vurderet på baggrund af en faglig undersøgelse.
Hvor lang tid tager genoptræningen?
Genoptræningen tager op til 6 måneder og nogle af de positive effekter kan først vurderes sidst i forløbet.