Hofteopereret

Er man blevet opereret, er der 2 overordnede mål:

At mindske smerter

At opnå bedre funktion

Dette opnåes ved 

At respektere den helende proces

Gradvist at genopbygge styrke, stabilitet eller smidighed

Ved genoptræning på rygcentret ligger vi vægt på

At rykke patienten fra A-B
Mange begynder at træne deres ryg, men får sjældent maksimalt udbytte. På grund af manglende motivation, mangelfuld instruktion, manglende oplevelse af effekt eller måske endda forværring af symptomerne, opgives træningen, inden de langsomt indsættende effekter opnåes. Med kompetent vejledning, information og motivation er vores mål at rykke dig fra A til B.
At forløbet er uddannende for patienten
Genoptræningsforløb på Rygcenter Herning skal betragtes som et uddannelsesforløb, hvor du lærer de rette træningsmuligheder for netop din krop.
Høj faglig kompetence til tilfælde af forværring
Som grundregel vil der altid kunne findes nogle øvelser, som er gode for den enkelte, men der er forskel på, hvilke der har en god virkning. En øvelse kan give mange smerter hos en, men have en lindrende effekt på en anden. Al træning, ligesom al behandling, påvirker kroppens led, ligamenter og muskler og der vil altid være en risiko for, at øget irritation og smerte kan forekomme. Derfor er genoptræningen også en proces, hvor de rigtige øvelser for den enkelte findes.
Spørgsmål? 
.
Er der nogle ting jeg ikke må gøre?
Din behandler vil rådgive dig omkring dette og i samråd aftaler I, hvilke aktiviteter du i en periode skal holde dig fra.
Hvad nu hvis jeg oplever forværring?
Når man arbejder med menneskekroppen, kan en forværring forekomme. I nogle tilfælde skal træningen ændres. Der vil også være tilfælde, hvor en fornyet kirurgisk vurdering kan komme på tale. Dette vil altid blive vurderet på baggrund af en faglig undersøgelse.
Hvor lang tid tager genoptræningen?
Genoptræningen tager op til 6 måneder og nogle af de positive effekter kan først vurderes sidst i forløbet.