Hofteopereret

Mange begynder at træne deres ryg, men får sjældent maksimalt udbytte. På grund af manglende motivation, mangelfuld instruktion, manglende oplevelse af effekt eller måske endda forværring af symptomerne, opgives træningen, inden de langsomt indsættende effekter opnåes. Med kompetent vejledning, information og motivation er vores mål at rykke dig fra A til B.

Genoptræningsforløb på Rygcenter Herning skal betragtes som et uddannelsesforløb, hvor du lærer de rette træningsmuligheder for netop din krop.

Som grundregel vil der altid kunne findes nogle øvelser, som er gode for den enkelte, men der er forskel på, hvilke der har en god virkning. En øvelse kan give mange smerter hos en, men have en lindrende effekt på en anden. Al træning, ligesom al behandling, påvirker kroppens led, ligamenter og muskler og der vil altid være en risiko for, at øget irritation og smerte kan forekomme. Derfor er genoptræningen også en proces, hvor de rigtige øvelser for den enkelte findes.

Spørgsmål?

Din behandler vil rådgive dig omkring dette og i samråd aftaler I, hvilke aktiviteter du i en periode skal holde dig fra.

Når man arbejder med menneskekroppen, kan en forværring forekomme. I nogle tilfælde skal træningen ændres. Der vil også være tilfælde, hvor en fornyet kirurgisk vurdering kan komme på tale. Dette vil altid blive vurderet på baggrund af en faglig undersøgelse.

Genoptræningen tager op til 6 måneder og nogle af de positive effekter kan først vurderes sidst i forløbet.