Prolapsopereret i nakken

Mange begynder at træne deres ryg, men får sjældent maksimalt udbytte. På grund af manglende motivation, mangelfuld instruktion, manglende oplevelse af effekt eller måske endda forværring af symptomerne, opgives træningen inden de langsomt indsættende effekter opnåes. Med kompetent vejledning, information og motivation er vores mål at få rykke dig fra A til B.

Genoptræningsforløb på Herning Rygcenter skal dels betragtes som et uddannelsesforløb, hvor man lærer de rette træningsmuligheder for ens lænd.

Som grundregel vil der altid kunne findes nogle øvelser som er gode for den enkelte, men der er forskel på hvilke der har en god virkning. En øvelse kan give mange smerter hos en, men have en lindrende effekt på en anden. Al træning, ligesom al behandling, påvirker kroppens led, ligamenter og muskler, og øget irritation og smerte kan forekomme. Derfor er genoptræningen også en proces, hvor de rigtige øvelser for den enkelte skal findes.

Spørgsmål?

Din behandler vil rådgive dig omkring dette og i samråd aftaler I, hvilke aktiviteter du i en periode skal holde dig fra.

Når man arbejder med menneskekroppen kan en forværring forekomme. I nogle tilfælde skal træningen ændres. Det vurderes om der er brug for behandling eller fornyet operation.

Genoptræningen tager op til 6 måneder og nogle af de positive effekter kan først vurderes sidst i forløbet.