Genoptræning i trygge rammer

Mange begynder at træne deres ryg, men får sjældent maksimalt udbytte. På grund af manglende motivation, mangelfuld instruktion, manglende oplevelse af effekt eller måske endda forværring af symptomerne, opgives træningen, inden de langsomt indsættende effekter opnåes. Med kompetent vejledning, information og motivation er vores mål at få rykke dig fra A til B.

Genoptræningsforløb på Herning Rygcenter skal betragtes som et uddannelsesforløb, hvor du lærer de rette træningsmuligheder for netop din lænd.

Som grundregel vil der altid kunne findes nogle øvelser, som er gode for den enkelte, men der er forskel på, hvilke der har en god virkning. En øvelse kan give mange smerter hos en, men have en lindrende effekt på en anden. Al træning, ligesom al behandling påvirker kroppens led, ligamenter og muskler, og der vil være en risiko for øget irritation og smerte. Derfor er genoptræningen også en proces, hvor de rigtige øvelser for den enkelte findes.

Spørgsmål?

Din behandler vil rådgive dig omkring dette og i samråd aftaler I, hvilke aktiviteter du i en periode skal holde dig fra.

Når man arbejder med menneskekroppen kan forværringer forekomme. I nogle tilfælde skal træningen ændres. Andre gange er problemet behandlingskrævende eller vurdering om fornyet operation kan komme på tale.

Genoptræningen tager op til 6 måneder og nogle af de positive effekter kan først vurderes sidst i forløbet.