Skulderopereret

Mange begynder at træne deres ryg, men får sjældent maksimalt udbytte. På grund af manglende motivation, mangelfuld instruktion, manglende oplevelse af effekt eller måske endda forværring af symptomerne, opgives træningen inden de langsomt indsættende effekter opnåes. Med kompetent vejledning, information og motivation er vores mål at få rykke folk fra A til B.

Genoptræningsforløb på Herning Rygcenter skal dels betragtes som et uddannelsesforløb, hvor man lærer de rette træningsmuligheder for ens lænd.

Som grundregel vil der altid kunne findes nogle øvelser som er gode for den enkelte, men der er forskel på hvilke der har en god virkning. En øvelse kan give mange smerter hos en, men have en lindrende effekt på en anden. Al træning, ligesom al behandling påvirker kroppens led, ligamenter og muskler, og der vil være mulighed for at der opleves øget irritation og smerte. Derfor er genoptræningen også en proces hvor de rigtige øvelser for den enkelte findes.

Spørgsmål?

I samråd med din behandler man man aftale hvilke aktiviteter man i en periode skal holde sig fra.

Når man arbejder med menneskekroppen kan det let ske. I nogle tilfælde skal træningen ændres. Andre gange er problemet behandlingskrævende eller en ny operation kan komme på tale.

Genoptræningen tager op til 6 måneder og nogle af de positive effekter kan først vurderes sidst i forløbet.